ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

cz-mu-ck/Historicka_cast_mesta (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Mapa vymezující historickou část města podle Obecně závazné vyhlášky 2017/01 - ze dne 27. 04. 2017, o místních poplatcích. Za historickou část města se pro účely této vyhlášky považuje část města, specifikovaná výčtem ulic v Čl. 1, odst. 3a. Užší částí je oblast vymezená ulicemi v Čl. 1, odst. 3b. Polygonová vrstva, průhlednost 40%.

Map Name: Vrstvy

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 102067  (5514)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates